۲۵
شهریور
پولیپ بینی

بهترین راه های درمان پولیپ بینی

پولیپ بینی چیست؟ پولیپ بینی، بافتی نرم، غیرسرطانی و بدون درد است که داخل بینی یا در سینوس‌ها تشکیل می‌شود. پولیپ در اثر بیماری‌های التهابی مزمن ایجاد می‌شود. آسم،...

ادامه مطلب