۰۷
مهر

آیا روش جراحی بینی استخوانی با بینی گوشتی متفاوت است؟

معمولا افرادی که دارای بینی گوشتی هستند و تمایل به جراحی بینی دارند دنبال جراحی میگردند که در جراحی زیبایی بینی دارای بیشترین تجربه و تبحر باشند. بینی گوشتی...

ادامه مطلب