۲۵
شهریور
انحراف بینی

انحراف بینی، وقتی بینی منحرف می‌شود

تیغه بینی یا سپتوم دیواره وسط بینی است که دو سمت راست و چپ بینی را از هم جدا می‌کند. این دیواره از ترکیبات سفتی تشکیل شده اما در...

ادامه مطلب