جراحی زیبایی بینی با لیزر

  • Home
  • /
  • services
  • /
  • جراحی زیبایی بینی با لیزر

امروزه بشر در فن آوری نانو و لیزر پیشرفت های شگرفی بدست آورده است و به صورت فزاینده ای در حال پیشرفت است.اعمال لیزر در علم پزشکی و جراحی بعضاً به معجزه می ماند.در بیماری های حلق وحنجره گاهاً تار صوتی دچار پولیپ های متعددی می گردد که با هر شیوه جراحی امکان عود آن فوق العاده بالا است و تنها با استفاده از لیزر می توان این احتمال عود را بشدت کاهش داد.در اعمال زیبایی،چشم پزشکی و … لیزر کاربرد عملی فراوانی دارد.در مقوله انجام جراحی بینی (رینوپلاستی) توانایی کاربردی لیزر در حد انجام برش روی پوست است و امکان تغییر شکل بینی جهت انجام عمل را ندارد.ذکر انجام عمل بینی با لیزر تنها و تنها جنبه تبلیغی دارد و امکان عملی آن در حال حاضر وجود ندارد.