تعرفه جراحی زیبایی بینی

  • Home
  • /
  • services
  • /
  • تعرفه جراحی زیبایی بینی

تعرفه جراحی بینی

تعرفه جراحی زیبایی بینی در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت که توسط وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران منتشر شده موجود می باشد این هزینه ها به فاکتورهای زیادی از جمله نوع بینی ، نوع عمل یا اعمالی که قرار است روی بینی انجام پذیزد، جراحی بینی ترمیمی یا جراحی اولیه ،هزینه آزمایشات احتمالی و هزینه بیمارستان یا کلینیکی که جراحی در آن انجام میشود  بستگی دارد.بنابرین هزینه جراحی بینی بعد از انجام معاینه کامل بینی در مشاوره اولیه تعیین خواهد شد و مبلغ آن در بیمارستان یا کلینیک مورد جراحی پرداخت می گردد و پزشک حق گرفتن هیچ گونه وجهی به صورت مستقیم از بیمار را ندارد.